na hlavní stránku

Štrasburský výlet VI - Janov

Našli jsme místo, kde zahynul Viktor Spišiak

We have found the place, where Viktor Spišiak died

< Mlýnec 8 měsíců poté / Mlýnec 8 months after

V březnu 2006 se ta zpráva znovu připomněla. To když policie odložila případ smrti mladého muže z konce loňského července. Viktor podle všeho cestoval vlakem na CzechTek a cestou z vlakové zastávky se zastavil na krajnici vozovky. Seděl tam asi se dvěma lidmi. Viktora srazil projíždějící kamion a byl na místě mrtev, řidič z místa nehody ujel. To je také všechno, na čem se zprávy o té události shodují. Jestli to byla bezohlednost, nepozornost nebo prostě únava řidiče, to už se asi nedozvíme. Kdo zná nějakého kamioňáka, ten ví, že možné je všechno. Nota bene bylo kolem čtvrté hodiny ráno...

Na hudebních festivalech lidé běžně neumírají, alespoň ne v Čechách. Jako by ale tragicky zmařený život mladého kluka nebyl "dostatečným" neštěstím, tak se ještě po smrti stal objektem dezinformací, o kterých není možné spolehlivě říci, že nebyly zpočátku řízeny policií. Kdo jiný mohl dát původně do médií zprávu, že neštěstí se stalo na dálnici a že Viktor seděl přímo v dálničním pruhu? Policie se nakonec odhodlala zveřejnit části výpovědí svědků - a to teprve poté, co byla veřejně nařčena, že tuto smrt sama zavinila jedním ze svých antonů přímo na dějišti CzechTeku. Z této tiskové zprávy ze 3. srpna 2005 pak vyplynulo, že místem neštěstí nebyla dálnice, ale že ve skutečnosti se to celé stalo o pár kilometrů dál na normální silnici. Bohužel to nezabránilo tomu, aby dezinformace o člověku přejetém na dálnici pronikla do zpráv o odložení policejního šetření ještě i letos v březnu.

Cestou ze štrasburské manifestace jsme si řekli, že se pokusíme najít místo, kde Viktor zemřel a z louky u Mlýnce jsme se vydali směrem ke Kočínu a Janovu. Suttek má šestý smysl. To místo bylo tam, kde udělal první zastávku. V tu chvíli jsme to ale ještě netušili, suttek obešel janovské stavení a nikdo nebyl doma. V této vesničce o pár domcích, která spadá pod obec Kočín, jsme takhle o velikonoční neděli odpoledne nakonec zastihli jedinou živou duši. A ta o nějakém přejetém člověku z loňského července nikdy neslyšela. Vypravili jsme se do Kočína a tam našli hospodu. Kde jinde než v hospodě by se o takové události mělo vědět? Nepochodili jsme. Ani servírka, ani nikdo z hostů (hospůdka solidně zaplněná) netušil nic. Se stále menšími nadějemi jsme cestou zpět k dálnici zastavili ještě za Janovem v Bezděkově. Suttek se vydal k prvnímu obydlí, z jehož komína stoupal dým. A trefil. Otec rodiny z tohoto domku jel 30. července brzy ráno do práce někam za Kočín a přesně popsal místo, kde kluka přejeli. Bylo to naproti tomu domu na kraji Janova, kde jsme se při pátrání zastavili nejdřív.

Vrátili jsme se na to místo a mezitím přijel majitel onoho statku naproti, který nám to celé potvrdil - Viktora přejel kamion naproti jeho garážím. Na tom místě se dnes nachází kompost, zleva jsou stromy, zprava nájezd na polní cestu. Dnes je v tom úseku nová asfaltová pokrývka, ještě nepomalovaná - podle výpovědí svědků seděl Viktor 30. července na bílé tlusté čáře označující krajnici. Silnice tu není zrovna moc široká. Nicméně vyjádření tachovského státního zástupce Egera z letošního března, že si Viktor za smrt může tak trochu sám, je cynické. To si pak může za svoji smrt každý chodec, kterého přejede auto na silnici. Vstup je chodcům zakázán pouze na dálnice a rychlostní silnice.

Zapálili jsme Viktorovi na místě neštěstí svíčku a rozhodli jsme se, že mu vytvoříme poblíž (třeba na tom elektrickém sloupu, co je vidět na fotce níže) nějakou pietní cedulku. Ten člověk měl podle všeho pohnutý život. Snad alespoň v nebi nalezne klid...

Mír jeho duši...

Peace for his soul...

 

Zde zahynul Viktor Spišiak.

Viktor Spišiak died here.

Pokud byste chtěli uctít památku Viktora Spišiaka na místě, kde zahynul, zde je navigace:

If you would like to pay respects to the remains of Victor Spišiak, then here is the navigation:

thanks to MaSos for pictures and to Luca for translation, special thanks to Suttek for ALL and to free4euroalternatives suite for helping me realize what are the really important things

< Mlýnec 8 měsíců poté / Mlýnec 8 months after

na hlavní stránku