na hlavní stránku

CzechTek 2005 - Lži a brutalita
Návrat k osvědčeným totalitním praktikám?

    Ještě po deseti měsících vyvolává policejní zásah na CzechTeku 2005 četné kontroverze. Spory zastánců a odpůrců zásahu neustávají i přesto, že řada skutečností byla objasněna.

    Bohužel nebylo objasněno to nejdůležitější a sice z jakého důvodu a na čí pokyn policie nerespektovala zákony i vlastní předpisy a vyvolala konflikt, jehož důsledkem byly desítky zraněných a otřesená důvěra v policii a právní stát.

    Kauza CzechTek je cílem dlouhotrvající dezinformační kampaně, proto stručné shrnutí:
    Doposud proběhlo 12 ročníků festivalu. Díky vzrůstající popularitě si ho před několika lety začala všímat média. Bohužel především z té negativní stránky.
    Většina předešlých ročníků se uskutečnila na pronajatých pozemcích. Na CzechTeku 2004 v Boněnově pozemky pronajaté nebyly. Došlo k tomu údajně proto, že majitele pozemku, který byl na akci připraven, policie nátlakem přinutila, aby svůj souhlas odvolal (tuto rozšířenou praxi zkoušela policie i v Mlýnci). Stalo se tak těsně před termínem festivalu a Boněnov byl vybrán narychlo jako nouzová varianta.

    Pro CzechTek 2005 byla pronajata část louky u dálnice D5 nad obcí Mlýnec. Když na pozemek začali v noci ze čtvrtka (28.7.) na pátek (29.7.) přijíždět první účastníci, jeden z vozů při sjezdu ze silnice na komunikaci uvízl a na několik hodin jí zablokoval. Této situace využila Policie ČR a zablokovala jak vjezd na komunikaci vedoucí k pozemku, tak i celý dálniční sjezd. Důsledkem byl kolaps na dálnici.
    Policie blokovala tento sjezd celý pátek a sobotu. Svůj nezákonný postup se snažila obhájit několika lživými tvrzeními, která v průběhu blokády různě měnila.
V noci z pátku (29.7.) na sobotu (30.7.) se podařilo dalším účastníkům a vozidlům dostat na louku lesními cestami. Bohužel nikdo z nich nevěděl, která část pozemku je pronajata a která ne.
    Policie ČR přitom tuto informaci znala již od pátečního rána, ale po celou dobu ji odmítala poskytnout jak nájemci Václavu Šroubovi, tak novinářům i účastníkům. Nepovolila na pozemek ani vjezd geodetovi, který byl připraven pozemek vytýčit. Všechny nechávala v nevědomosti a i těsně před zásahem tvrdila, že bude zasahovat jen na nepronajatých pozemcích (na velké části pronajatého pozemku byl dokonce zřízen policejní tábor).
    Když v sobotu odpoledne proti zhruba 5.000 lidí a množství automobilů, stanů a zvukových aparatur nastoupilo cca 1.000 těžkooděnců, bylo již jen otázkou času, kdy dojde ke střetu. Při prvním zásahu se policii podařilo z louky vyhnat velkou část účastníků. Druhý zásah začal, až když se setmělo a svědci ho popisují jako chaotický a velmi brutální. Policie nakonec vyhnala všechny účastníky, i ty z pronajaté části pozemku.

    Ihned po zásahu se vzedmula vlna demonstrací a nesouhlasu s postupem policie a politiků, kteří zásah zaštiťovali. Zásah odsoudil prezident i Senát, Sněmovna k němu nezaujala žádné stanovisko. Na začátku letošního roku vydal zprávu o CzechTeku ombudsman. V ní se potvrdila většina skutečností, za které byla policie kritizována. Ombudsman označil zásah policie za oprávněný, ale nepřiměřený s tím, že policie nevyužila všechny možnosti, jak situaci řešit bez použití násilí.
    Přestože ombudsman potvrdil závažná podezření o selhání Policie ČR, faktem je to, že odpovědní policejní důstojníci byli po zásahu povýšeni (V.Husák se stal policejním prezidentem, J.Brázda, zástupce západočeské policie, náměstkem na policejním prezidiu) a dokonce navrženi do hodnosti generála (A.Moltaš, šéf západočeské policie a V.Husák, jehož jmenování generálem bylo nakonec o rok odloženo kvůli dalšímu projevu policejní brutality - známému zákroku proti Kateřině Jacques a odpůrcům pochodu neonacistů v Praze na prvního máje).
    Před soudem do dnešního dne nestanul jediný policista. Přitom řada brutálních činů policistů byla dobře zdokumentována. Inspekce ministra vnitra a plzeňské státní zastupitelství všechna obvinění odkládají jako nedůvodná, případně je odůvodňují tím, že nelze určit konkrétního viníka. Odpovědnost podle nich nemají ani jednotliví velitelé zásahu. 
    Nikdo ze současných politiků zastoupených v Parlamentu ČR i v dalších funkcích se již problematickým zásahem na CzechTeku nechce zabývat a případ považují za skončený. Zřejmě i proto, že zásah byl namířen proti nonkonformní skupině, kterou řada lidí vnímá jako problematickou.
    Otázkou je, zdali si tak luxusně alibistický přístup může demokratická společnost dovolit.

Podrobné informace a důkazy na www.policejnistat.cz

Aktuální informace a vývoj kauzy na czechtek.bloguje.cz

(text letáku neznámého autora, který byl rozdáván v Praze na Letné 1.5.2006, aktualizovaný 30.5.2006)

Nezapomeneme...
(foto: Aktuálně.cz)

na hlavní stránku